GTL Fuel

Shell GTL Fuel verbrandt schoner dan conventionele diesel  uit aardolie en produceert daardoor minder lokale uitstoot (stikstofoxiden, NOx, zwaveloxiden, SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook (fijnstof).


Links conventionele diesel, rechts GTL Fuel

Wat is Shell GTL Fuel?
 
GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Het omzetten van gas in vloeibare brandstof is een complex chemisch proces, dat Shell al sinds 1970 aan het optimaliseren is. 
 
De belangrijkste voordelen in het kort
 
- Helpt om de lokale uitstoot te verminderen*
- Eenvoudig in bestaand wagenpark te gebruiken (nieuwe en oudere zware dieselmotoren)
- Geen investeringen in voertuigen of infrastructuur nodig
- Kan helpen om het motorgeluid te verminderen
- Shell GTL Fuel verbrandt schoner en is veilig in het gebruik
 
Shell GTL Fuel verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie* en produceert daardoor minder lokale uitstoot (fijnstof, stikstofoxiden,NOx; zwaveloxiden, SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook.
 
Producteigenschappen van Shell GTL Fuel
 
- Nagenoeg vrij van zwavel en aromaten
- Helder als water
- Vrijwel reukloos
- Hoog cetaangetal (75 – 80)
- Niet-toxisch*
- Goed biologisch afbreekbaar
- Goede koude-vloei-eigenschappen
 
Direct toe te passen in uw bestaande diesel wagenpark
 
- Geen investeringen in voertuigen of infrastructuur nodig
 
* Uit eerder Shell-onderzoek is gebleken dat Shell GTL Fuel in in bepaalde typen motoren en onder bepaalde rijomstandigheden, bij standaard toepassingen in zware dieselvoertuigen, schoner verbrandt en minder lokale uitstoot produceert dan conventionele diesel uit aardolie.

Klik hier voor de folder en meer informatie over Shell GTL Fuel

 
Nieuws