Olie-analyses en monitoring

Bij twijfel over de toestand van in gebruik zijnde olie kan het interessant zijn de olie te laten bemonsteren. Zo kan worden onderzocht of de olie het einde van de levensduur heeft bereikt. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn in de industrie, waar dikwijls gewerkt wordt met grote hoeveelheden kostbare smeerolie. ABC Olie werkt samen met het Shell laboratorium alsook onafhankelijke laboratoria voor een professioneel resultaat.

Terug naar: